عکس خوب ماندنی است

تفاوت میان عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

تفاوت میان عکاسی تبلیغاتی و صنعتی بین عکاسی تبلیغاتی و صنعتی تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم. اگر بخواهیم در حالت کلی به تفاوت این دو بپردازیم باید گفت عکاسی تبلیغاتی زیر شاخه ی عکاسی صنعتی است.

EnglishIran