عکس خوب ماندنی است

عکاسی دکوراتیو ( DECORATIVE ) عکاسی چیدمانی

عکاسی دکوراتیو ( DECORATIVE ) عکاسی چیدمانی این ژانر هنر به تصویر کشیدن محصولاتی است که جنبه ی تبلیغاتی داشته و مسئولیت جذب بیننده را بر عهده دارد. اصولا در این تکنیک محصولات می بایست به گونه ای در کنار هم چیده شوند

تفاوت میان عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

تفاوت میان عکاسی تبلیغاتی و صنعتی بین عکاسی تبلیغاتی و صنعتی تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم. اگر بخواهیم در حالت کلی به تفاوت این دو بپردازیم باید گفت عکاسی تبلیغاتی زیر شاخه ی عکاسی صنعتی است.

بارگذاری پست های بیشتر
EnglishIran