عکس خوب ماندنی است

عکاسی دکوراتیو ( DECORATIVE ) عکاسی چیدمانی

عکاسی دکوراتیو ( DECORATIVE ) عکاسی چیدمانی این ژانر هنر به تصویر کشیدن محصولاتی است که جنبه ی تبلیغاتی داشته و مسئولیت جذب بیننده را بر عهده دارد. اصولا در این تکنیک محصولات می بایست به گونه ای در کنار هم چیده شوند

بارگذاری پست های بیشتر
EnglishIran