عکس خوب ماندنی است

هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار استــ

 

استودیو و آتلیه  عکاسی صنعتی ماندانا رستمی کانونی است تبلیغاتی که در پرتو روح همدلی و همیاری افتخار دارد به مدد دانش و تجربه سالیان نیروهای متخصص خود در زمینه ارتقاء عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی در کرج و تهران گام برمیدارد. در این راستا به منظور معرفی و شناسائی هر چه بیشتر مخاطبان از آمیزش هنر و علم سود جسته و ویژگی‌های بسیاری را در برقراری ارتباط با جوامع هدف ایجاد نموده‌است. با تورق صفحاتی که پیش رو دارید با تلاش‌های بی وقفه ما آشنا خواهید شد که چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی صاحب نظران معزز اقتصادی و فرهنگی خواهد گشود.

ثبت ديدگاه

EnglishIran